۱۳۹۳ آذر ۱۱, سه‌شنبه

عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها .به بهانه سالگرد حماسه و جانباختن دلاورانه آریوبرزن و یارانش دردوازدهم اوت سیصد و سی سال قبل از میلاد مسیح .اسماعیل وفا یغمایی

 
عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها .به بهانه سالگرد حماسه و جانباختن دلاورانه آریوبرزن و یارانش دردوازدهم اوت سیصد و سی سال قبل از میلاد مسیح  
ادامه 

عاشقانه. (غزل تازه ) اسماعیل وفا یغمائی

ای ماه! بهل! تا که کفی از تو بنوشم 
 .......ادامه

در ستایش خریت. اسماعیل وفا یغمائی

 
در ستایش خریت.  

زنده باد ما. اسماعیل وفا یغمائی

زنده باد ما. اسماعیل وفا یغمائی
.ادامه

چكامه.برای کشتگان راه آزادی و فضیلت و فرهنگ .اسماعیل وفا یغمائی

چكامه.برای کشتگان راه آزادی و فضیلت و فرهنگ .
ادامه چكامه

در سالگرد قتل نویسنده ارجمند سعیدی سیرجانی. اسماعیل وفا یغمائی

در سالگرد قتل نویسنده ارجمند سعیدی سیرجانی.

پژوهش در تاریخ شیعه.سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا . تهیه، تنظیم و تالیف اسماعیل وفا یغمائی (قسمت چهاردهم)

سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا . تهیه، تنظیم و تالیف اسماعیل وفا یغمائی (قسمت چهاردهم) 

پیش از آزادی. اسماعیل وفا یغمائی

پیش از انکه فرود آید
چون شهابی تا ظلمات را بسوزاند